Det är förändring på gång

Genom Idémaskinen kan alla vara med och förbättra sjukvården

Sjukvårdens smarta idélåda

Idémaskinen gör det möjligt för alla svenskar att vara med och driva förbättring av sjukvården. Idémaskinen är en app som ser till att idéer och förbättringsförslag som på olika sätt kan förbättra svensk sjukvård skickas till rätt beslutsfattare. Folks idéer får en bedömning och en möjlighet att förbättra svensk sjukvård.

Idemaskinen

Idéer får en chans, tillsammans är vi starka

Idémaskinen är inte bara en app som skickar idéerna rätt, utan ser även till att idéerna som delas får en bedömning och ett beslut om de ska tas vidare eller inte av rätt beslutsfattare. Genom att mångas idéer går genom samma kanal blir det enklare att utkräva ansvar från beslutsfattarna som har möjlighet att göra verkstad av idéerna.

Idéer blir till verklighet och förbättrar sjukvården

En förbättring av sjukvården börjar oftast som en idé. Idéer som kan förbättra sjukvården är därför den viktigaste informationen för att kunna förbättra sjukvården. Idémaskinens syfte är att samla in dessa idéer och se till att dom får en chans att realiseras så att de kan skapa det värde som de har potential att skapa.

Sjukvård ide

Gå med i kampen för en bättre sjukvård, vi har bara börjat

Idémaskinen är en ny slags app som fortfarande är i ett tidigt stadie. Vårt mål är att bygga det ultimata förbättringsverktyget för svensk sjukvård som gör det möjligt för alla svenskar att vara med och påverka deras sjukvård. Vi tror att ett välfungerande system för insamling och hantering av idéer och förbättringsförslag är något som kommer driva förbättringar på stor skala av Sveriges sjukvård.

Har du någon idé som kan förbättra sjukvården?

Har du någon idé som kan förbättra sjukvården?

Idemaskinen
hej@idemaskinen.se